INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL EDUCATIEI
SI CERCETARII STIINTIFICE
Sigla MEC Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica si Inovare
romana englishProiecte Nationale 2013

1. Noi tipuri de actuatori specifici aplicatiilor spatiale
Acronim ACTOSPACE; Contract nr. 88/29.11.2013; Director proiect: dr. ing. Pîslaru-Dănescu Lucian


2. Magnets made by nanocomposites materials used in high speed electric motors manufacturing
Acronym: nMAT; Contract STAR No. 99/2013; Contract: 113/2016


Proiecte Nationale 2016

1. STAR PENTRU FIECARE IN PROGRAMUL CADRU ESA; Axa prioritara: INFRASTRUCTURA; Acronim: E-STAR;
Programul CDI pentru Tehnologie Spatiala si Cercetare Avansata STAR, Director de proiect: dr. Gabriela IOSIF