INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL EDUCATIEI
SI CERCETARII STIINTIFICE
Sigla MEC Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica si Inovare
romana english
PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020

Dezvoltarea capitalului intelectual prin transfer de cunoștințe în domeniul materialelor avansate – Impact asupra creșterii productivității muncii și volumului producției în intreprinderi


HOMEDESPRE PROIECTOBIECTIVREZULTATEGRUP ȚINTĂACTIVITĂȚIECHIPAEVENIMENTECONTACTE
OFERTANT ICPE-CA BucureștiOFERTĂ DE EXPERTIZĂ
Domenii CDMateriale noiProduseTehnologiiServicii
Infrastructura
LOGIN
acces înregistrare pentru întreprinderi
- grupul țintă pentru informații
suplimentare privind serviciile
disponibile prin proiectul PHOENIX)
RezultateInformare și comunicare
LINK-URI UTILE
www.fonduri-ue.ro
Program Operational Competitivitate
Conferință de lansareMateriale de informare
• Pliant
• Broșură
Comunicate de presă
• Anunțuri ziare
• Apariții TV
Contract nr. 133/23.09.2016, Cod SMIS2014+ 105568| Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC), Axa prioritara 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.3 Tip proiect Parteneriate pentru transfer de cunoștințe | Valoarea totală a proiectului - 14.862.900lei. Valoarea asistenţei financiare nerambursabile este de 13.352.638 lei din care suma 11.178.828,53 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 şi 2.173.809,47 lei din bugetul national | Durata proiectului: 23.09.2016 - 22.09.2021| Beneficiarul proiectului: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București, cu sediul în Splaiul Unirii Nr. 313, Sector 3, 030138, București, România, Tel: +40 21.346.72.31, +40 21.346.82.97, Fax: +40 21.346.82.99, www.icpe-ca.ro Contact:
INCDIE ICPE-CA București
Director de proiect: Dr. ing. Mariana LUCACI
E-mail: mariana.lucaci@icpe-ca.ro
Splaiul Unirii, 313, Sector 3,
030138, București, România
Tel: +40 21.346.72.31, +40 21.346.82.97
Fax: +40 21.346.82.99

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României