INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL EDUCATIEI
SI CERCETARII STIINTIFICE
Sigla MEC Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica si Inovare
romana english

Politica de mediu

Modelul de "dezvoltare durabila" este definit ca acea dezvoltare care indeplineste necesitatile prezentului fara a compromite abilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi.
Protectia mediului constituie o conditie fundamentala a dezvoltarii durabile a societatii, un obiectiv prioritar, de interes national si se realizeaza printr-un cadru institutional-administrativ in care, pe baza normelor legale, se autorizeaza desfasurarea activitatilor legale cu impact asupra mediului si se exercita controlul asupra acestora.
In contextul actual, intr-o economie care tinde spre globalizare totala si tinand cont de necesitatea integrarii Romaniei, conform cerintelor Programului National de Aderare la Uniunea Europeana, institutiile trebuie sa se conformeze Directivelor Europene "Noua Abordare" in scopul indeplinirii obiectivelor referitoare la calitate si mediu si pentru armonizarea tehnica, privind libera circulatie a produselor si serviciilor precum si de a aplica marcajul CE acestora.
Pentru realizarea acestor deziderate, institutiile trebuie sa-si dezvolte in mod sistematic si stiintific un mamagement cu o strategie bine definita, care sa promoveze o politica investitionala, inovatoare, a unui sistem integrat calitate-mediu, in vederea cresterii competitivitatii produselor pe care le ofera pietii, respectiv consumatorului si respectarea normelor privind protectia mediului.
La nivelul ICPE-CA este implementat un sistem de Management al Calitatii documentat, implementat si certificat , in conformitate cu standardul ISO 9001 editia 2000, care furnizeaza o prezumtie de conformitate cu cerintele relevante ale modulelor E, D, si H, module care cer ca producatorul sa opereze pe baza unui sistem al calitatii aprobat (certificat).
ICPE – CA a initiat activitatea de aliniere la Sistemul de Mana-gement de Mediu conform referintelor ISO 14001 concomitent cu implementarea Sistemului Integrat Calitate-Mediu.
Politicile referitoare la calitate si mediu, parti componente din politica generala a institutului sunt realizate prin Sistemul Integrat de Management al Calitatii si Mediului, documentate in procedurile generale de sistem, precum si in proceduri specifice de lucru si de mediu, instructiuni, decizii.
ICPE-CA pune accent pe modul de satisfacere globala a cerintelor si asteptarilor tuturor factorilor implicati intr-un fel sau altul in ciclul de viata al produselor realizate si al relatiilor inter-umane ce apar in cadrul colaborarilor. De asemenea, o atentie deosebita se acorda modului de tratare a calitatii si mediului plecand de la principiul relational, castig pentru fiecare si pentru toti, o relatie in care nici o parte nu are de pierdut.

Ce isi propune organizatia noastra:
- sa implementeze, sa mentina si sa imbunatateasca continuu un sistem de management al calitatii si mediului, sistemul integrat;
- sa asigure conformitatea cu politica in domeniul calitatii si al mediului stabilite;
- sa demonstreze aceasta conformitate altora;
- sa realizeze certificarea Sistemului Integrat de Management al Calitatii si Mediului, printr-un organism de certificare acreditat;
- sa realizeze o autoevaluare a conformitatii cu standardul ISO 9001:2000 si ISO 14001;
- sa acrediteze de catre RENAR Laboratorul de Caracterizari si Incercari Materiale si Produse Electrotehnice;
- sa mentina Autorizatia de Furnizor Feroviar, eliberata de AFER;
- sa mentina autorizatia Laboratorului de Caracterizari Materiale, pentru efectuarea incercarilor si verificarilor specifice produselor feroviare, eliberata de AFER;
- sa intreprinda actiuni pentru reducerea, reciclarea, reutilizarea, transportul si eliminarea deseurilor;
- sa identifice noi procedee de productie concomitent cu modificarea celor existente, in scopul reducerii impactului lor negativ asupra mediului;
- sa tina sub control aspectele de calitate si mediu ale produselor din momentul proiectarii pana in etapa post-utilizarii acestora;
- sa asigure prevenirea si reducerea accidentelor de mediu;
- sa defineasca proceduri pentru situatii de urgenta in caz de accidente de mediu;
- sa asigure transparenta necesara in relatiile institutului cu exteriorul privind problemele de mediu si de calitate;
- sa identifice parametrii de transformare a tehnologiilor actuale in tehnologii noi, "curate", ecologice;
- sa asigure in permanenta satisfacerea nevoilor si asteptarilor clientilor

Alegerea strategiei:
- strategii directive (cuprinse in stabilirea si enuntarea politicilor);
- strategii normative (care stabilesc cadrul legislativ de referinta);
- strategii analitice (de evaluare initiala, de planificare a atingerii obiectivelor, de monitorizare si masurare, de adaptare a actiunilor pentru atingerea obiectivelor declarate si planificate precum si de depasire a acestora prin imbunatatire continua);
- strategii orientate spre actiune – specifice in principal laboratoarelor, dar si factorilor cu responsbilitati manageriale in domeniu, pentru stabilirea unor masuri.

dr. ing. Georgeta ALECU
dr. ing. Georgeta ALECU
Sef laborator
Management Integrat: Calitate-Mediu. Marketing