INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL EDUCATIEI
SI CERCETARII STIINTIFICE
Sigla MEC Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica si Inovare
romana english

Laborator de CARACTERIZARI SI INCERCARI
MATERIALE SI PRODUSE ELECTROTEHNICE

Sef Laborator: Ing. Sorina Adriana MITREA
E-mail: sorina.mitrea@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/151, 138, 107
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

- determinari caracteristici fizico-mecanice
- determinari caracteristici electrice
- determinari caracteristici magnetice
- analize structurale
- analize microbiologice

Laborator de COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA

Sef Laborator: dr. ing. Mihai BADIC
E-mail: mihai.badic@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/128
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

In cadrul laboratorului se fac masurari asupra:

- atenuarii ecranelor electromagnetice utilizate pentru protectia aparatelor electronice, cladiriilor si/sau specialistiilor expusi la radiatii electromagnetice; determinarea nivelului campului electromagnetic;
- determinarea campului electromagnetic emis de aparatele electronice si electrotehnice;
- determinarea permitivitatii dielectrice, tangentei unghiului de pierderi, permeabilitatii magnetice, in domeniul de frecventa 40Hz-30MHz;
- determinarea rezistivitatii de suprafata, a rezistivitatii de volum;
- analize spectrale de imagine in infrarosu, pentru circuite electrice, cablaje imprimate, prevenirea incendiilor, conexiuni electrice, cladiri, etc.
- spectroscopia de reflectanta THz; spectroscopia de transmisie THZ, caracterizarea materialelor; analiza structurii cristaline si a substantelor polimorfe;
- studiul suprafetelor si al interfetelor solidelor, lichidelor, polimerilor.
- atenuarii ecranelor electromagnetice utilizate pentru protectia aparatelor electronice, cladiriilor si/sau specialistiilor expusi la radiatii electromagnetice; determinarea nivelului campului electromagnetic;
- determinarea campului electromagnetic emis de aparatele electronice si electrotehnice;
- determinarea permitivitatii dielectrice, tangentei unghiului de pierderi, permeabilitatii magnetice, in domeniul de frecventa 40Hz-30MHz;
- determinarea rezistivitatii de suprafata, a rezistivitatii de volum;
- analize spectrale de imagine in infrarosu, pentru circuite electrice, cablaje imprimate, prevenirea incendiilor, conexiuni electrice, cladiri, etc.
- spectroscopia de reflectanta THz; spectroscopia de transmisie THZ
- caracterizarea materialelor; analiza structurii cristaline si a substantelor polimorfe;
- studiul suprafetelor si al interfetelor solidelor, lichidelor, polimerilor.

Laborator de EVALUARE A COMPORTARII TERMICE
A PRODUSELOR SI MATERIALELOR PRIN ANALIZA TERMICA

Sef Laborator: Dr. Ing. Petru BUDRUGEAC
E-mail:petru.budrugeac@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/118
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

- Analiza termogravimetrica (TG);
- Analiza termogravimetrica derivata (DTG);
- Analiza termica diferentiala (DTA);
- Calorimetrie diferentiala dinamica (DSC);
- Dilatometrie (DIL);
- Analiza termo-mecanica (DMA);

Laborator de MASURATORI MEMS SI NEMS

Sef Laborator: ing. Daniel LIPCINSKI
E-mail: daniel.lipcinski@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/204
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

- Masuratori de micro si nanodeplasari;
- Masuratori ai parametrilor dinamici ai micro si nanoactuatorilor;
- Masuratori de rezonanta electromecanica;
- Masuratori de nanorugozitati ale suprafetelor (profilograme).

Laborator de PROCESARE SISTEME MICROELECTROMECANICE

Sef Laborator: dr. ing. Cristinel ILIE
E-mail: cristinel.ilie@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/144
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

- Proiectare SDV-uri, modele si prototipuri pentru contractele de cercetare;
- Executie procesari sisteme microelectromecanice.