INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL EDUCATIEI
SI CERCETARII STIINTIFICE
Sigla MEC Autoritatea Nationala pentru
Cercetare Stiintifica si Inovare
romana english

DEPARTAMENT MATERIALE AVANSATE

Sef Departament: dr. ing. Mariana LUCACI
E-mail: mariana.lucaci@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/109
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE


- Materiale metalice conductoare si compozite sinterizate pentru aplicatii industriale (ex: contacte cu comutatie în aer si în vid)
- Pulberi micro si nanocristaline
- Materiale metalice pentru aplicatii structurale avansate
- Materiale metalice poroase cu anizotropie dirijata a distributiei porilor
- Pulberi de compusi intermetalici refractari
- Materiale stocatoare de hidrogen
- Materiale magnetic moi
- Aliaje grele cu diverse aplicatii
- Alte materiale metalice functionale
- Recuperari deseuri metalice
- Materiale carbonice avansate
- Materiale noi pentru electronic packaging
- Carbon active
- Materiale carbonice pentru aplicatii tribologice
- Materiale avansate pentru ecranare electromagnetica
- Materiale pentru pile de combustie Noi materiale ceramice cu aplicatii în tehnicile moderne de generare curata a energiei – materiale ceramice compozite cu proprietati electrochimice pentru pilele de combustie;
- Biomateriale ceramice oxidice si neoxidice pentru dispozitive medicale si chirurgie ortopedica
- Materiale ceramice compozite cu proprietati termotehnice avansate
- Tehnici moderne de separare si filtrare a diferitelor medii - materiale ceramice oxidice si neoxidice, cu porozitate controlata.
- Tehnologii de fabricatie pentru materiale si produse ceramice
- Metode neconventionale pentru obtinerea de materiale ceramice nanostructurate, cu proprietati electrochimice controlate
- Tehnologii integrate pentru utilizarea SiO2 vitros în obtinerea de ceramici si compozite
- Metode neconventionale pentru obtinerea de materiale ceramice cu porozitate controlata din precursori organici;
- Proiectare tehnologica
- Obtinerea de noi materiale piezoelectrice din grupa ceramicii oxidice, a titanat-zirconatului de plumb cu diferite adaosuri
- Materiale multifunctionale din familia relaxorilor apartinand sistemului PMN-PT in diferite variante compozitionale
- Materiale ceramice cu constante dielectrice mari intr-o gama larga de frecvente
- Ecologizarea unor materiale ceramice prin substituirea partiala a plumbului
- Biomateriale, nanopulberi de hidroxi apatita, obtinutea prin metoda sol-gel
- Dezvoltarea bazei materiale a grupului in special prin continuarea dotarii cu aparatura de masura a proprietatilor piezoelectrice si dielectrice ale elementelor ceramice.
- Obtinerea si caracterizarea unor materiale noi
- Metode noi, neconventionale, de obtinere a materialelor sau de modificare a unor materiale în scopul ameliorarii proprietatilor acestora
- Metode noi de investigare si analiza a materialelor, inclusiv conceptia si realizarea de aparatura adecvata, bazata pe fenomene de luminescenta sau pe alte efecte fizico-chimice
- Procedee originale de reciclare a unor deseuri
- Diagnoza degradarii materialelor polimerice si evaluari privind durata de viata în diferite conditii de solicitare


DEPARTAMENT EFICIENTA IN CONVERSIA SI CONSUMUL DE ENERGIE (ECCE)

Sef Departament: dr. ing. Ionel CHIRIȚĂ
E-mail: sergiu.nicolaie@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/305
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE

- Hidrodinamica si aerodinamica rotoarelor hidraulice si eoliene
- Generatoare electrice cu actionare din surse regenerabile pentru zone isolate
- Hidraulica si Mecanica Fluidelor
- Metode, tehnologii, instrumente, sisteme si echipamente pentru protejarea si reabilitarea mediului înconjurator si a capitalului natural
- Tehnologii noi si neconventionale de obtinere, producere si stocare a energiei.
- Degradarea materialelor prin coroziune, controlul coroziunii în diverse medii naturale si industriale
- Poluarea electromagnetica a mediului, curenti de dispersie „vagabonzi”
- Sisteme complexe de electrosecuritate si protectie anticoroziva activa a conductelor metalice subterane
- Sisteme de protectie anticoroziva a cablurilor electrice subterane si de crestere a durabilitatii si sigurantei lor în exploatare
- Productie de serie mica a unor materiale si dispozitive aferente sistemelor complexe de electrosecuritate si protectie anticoroziva activa
- Asistenta tehnica si consultanta în domeniul coroziunii
- Degradarea materialelor prin coroziune, controlul coroziunii în diverse medii naturale si industriale
- Poluarea electromagnetica a mediului, curenti de dispersie „vagabonzi”
- Sisteme complexe de electrosecuritate si protectie anticoroziva activa a conductelor metalice subterane
- Sisteme de protectie anticoroziva a cablurilor electrice subterane si de crestere a durabilitatii si sigurantei lor în exploatare
- Productie de serie mica a unor materiale si dispozitive aferente sistemelor complexe de electrosecuritate si protectie anticoroziva activa
- Asistenta tehnica si consultanta în domeniul coroziunii


DEPARTAMENT MICRO-NANO-ELECTROTEHNOLOGII (MNE)

Sef Departament: dr. ing. Mircea IGNAT
E-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/204
Fax: (+40-21)346.82.99

DOMENII DE CERCETARE


- Componente electromecanice: microactuatori piezoelectrici liniari multistrat, microactuatori magnetostrictivi, microactuatori electrotermici, microactuatori electrochimici, micromotoare piezoelectrice rotative
- Senzori: senzori inductivi deplasare pentru monitorizarea alunecarilor de teren, microsenzori de vibratie piezoelectrici, microsenzori de tensiune mecanica.
- Masini electrice: generatoare sincrone de 5KW pentru centrale eoliene, micromotoare asincrone cu constructie inversata, proiectare de generatoare electrice sincrone de puteri mari
- Aplicatii electrotehnice ale supraconductorilor
- Senzori de gaze (CO, CO2, NOx, H)
- Materiale magnetice nanocompozite pe baza de pamânturi rare
- Materiale magnetic dure pe baza de NdFeB, cu stabilitate termica ridicata
- Materiale inteligente pe baza de aliaje diluate Fe-Cu
- Microsisteme de multistraturi magnetice cu efect de magnetorezistenta gigantica (GMR) si tunelare dependenta de spin (TMR) pentru spintronicã
- Nanoparticule magnetice cu structura «core-shell» pentru aplicatii în nanomedicina si pentru microsenzori
- Noi materiale semiconductoare nanostructurate si semiconductori magnetici diluati
- Materiale multifunctionale nanostructurate pentru aplicatii de senzori si actuatori
- Sisteme micro si nanocompozite de tipul perovskit magnetic
- Materiale magnetice compozite cu efect de ecranare la radio-frecvente si microunde si dispozitive de protectie
- Materiale recuperate din deseuri, cu proprietati de absorbtie a radiatiilor electromagnetice
- Materiale metalice cu aplicatii biomedicale
- Masini si echilibrari dinamice pentru piese aflate în miscare de rotatie
- Aparatura si masuratori de vibratii
- Standuri computerizate pentru masurarea, verificarea si controlul unor parametri electrici, mecanic si de mediu
- Energii regenerabile
- Determinarea proprietatilor fungitoxice ale unor produse pe baza de crezoli, manifestate selectiv asupra unor specii de ciuperci izolate în biotopuri noi pentru tara
- Metode de combatere a microorganismelor inferioare existente în infrastructura liniilor de metrou
- Determinarea proprietatilor fungitoxice ale unor nanopulberi de argint introduse în diferite materiale